Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěrů, dle § 84 odst. 1 Sb.

Pro účely Registrace Klienta je nutno nejdřív na stránkách Společnosti vyplnit formulář s následujícími poli: Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Mobilní telefon a E-mailová adresa.

Po vyplnění daných polí, dostává se Klient na 2 stránku registraci, kde doplňuje : číslo občanského průkazu, Trvalou a Korespondenční adresu apod. Dole tady potvrzuje také seznámení a souhlas s podmínkami smlouvy a zpracováním osobních údajů.

Pro završení registraci, dostává se na poslední krok, kde dle příslušných pokynů, které jsou vygenerovány na základě Jeho žádosti, odesílá ze svého osobního účtu 1 Kč. na účet Společnosti.

V případě, že potvrzovací koruna byla poslána z jiného účtu, jehož majitelem Klient není (nepostačující pro ověření Klienta je i dispoziční právo k účtu), pracovník Společnosti registraci Klienta neakceptuje a oznámí ho o tom odpovídající SMS zprávou.

Poté jak registrace proběhla úspěšně, žádost se posílá na posouzení a zpracování.

V ten okamžik dostává Klient přihlašovací údaje a pomoci nich se již může přihlašovat do svého profilu na webových stránkách Společnosti.

U prvního přihlášení Systém webového portálu vyzve Klienta (bezpodmínečně) ke změně Dočasného Hesla na jeho Vlastní (vymyšlené). To však ale musí obsahovat minimálně 7 symbolů, z toho nejméně 1 číslice a 1 písmeno.

V případě nutnosti ověření úvěruschopnosti, bude Klient jedním z pracovníků Společnosti kontaktován, a vyzván k zaslání náležitých potvrzujících podkladů. Žádost o úvěr se posuzuje, na základě interních pravidel a všech dostupných informacích o Klientovi, které jsou v daný okamžik k dispozici. Poté, co důkladné posouzení proběhlo, bez zbytečného odkladu, jeden z pracovníků Společnosti, Klienta následně o výsledku posouzení vyrozumí.

Pro další informace spotřebitele: