Důsledky splacení půjčky po termínu splatnosti půjčky a nezaplacení půjčky.

V případě, že si před uplynutím splatnosti půjčky nezažádáte o prodloužení termínu splatnosti půjčky budou Vám účtovány následující dodatečné náklady spojené s pozdním splácením půjčky a sankce:

  • smluvní pokuta ve výši 0,1 procenta, včetně DPH, za každý den zpoždění z nesplacené jistiny úvěru. Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 celkové výše úvěru.
  • poplatek ve výši 70,- Kč, včetně DPH, za administraci každého dne ve zpoždění.
  • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.
  • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky, a to do doby splácení úvěru anebo předání pohledávky k mimosoudnímu vymahání. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.

Pokud dlužna částka nebude uhrazena více než 31 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, pohledávka bude předaná třetí osobě a tedy dojde ke značnému navýšení nákladů za vymožení pohledávky.

Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci “Časté dotazy” nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz “Kontakty”.