Kolik chcete půjčit?
Důsledky splacení půjčky po termínu splatnosti půjčky a nezaplacení půjčky.

V případě, že si před uplynutím splatnosti půjčky nezažádáte o prodloužení termínu splatnosti půjčky budou Vám účtovány následující dodatečné náklady spojené s pozdním splácením půjčky a sankce:

 • smluvní pokuta ve výši 0,1 procenta, včetně DPH, za každý den zpoždění z nesplacené jistiny úvěru. Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 celkové výše úvěru.
 • poplatek ve výši 70,- Kč, včetně DPH, za administraci každého dne ve zpoždění.
 • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.
 • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky, a to do doby splácení úvěru anebo předání pohledávky k mimosoudnímu vymahání. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.
 • jestliže jste ve zpoždění se splácením úvěru nebo jeho cásti více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, připočitá se náklada na předání k mimosoudnímu vymáhání ve výši 2401,- Kč, včetně DPH.
 • jestliže jste ve zpoždění se splácením Úvěru nebo jeho části více než 50 (padesát) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, připočitá se, dodatečne k celkovému závazku, potenciální náklad na Insolvenci, ve výši 484,- Kč, včetně DPH.

Pokud dlužna částka nebude uhrazena více než 31 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, pohledávka bude předaná třetí osobě a tedy dojde ke značnému navýšení nákladů za vymožení pohledávky.

Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci “Časté dotazy” nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz “Kontakty”.

Účty vedeme v:
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #