• 1.  Přihlaste se

  • 2.  Ověřte bilance na tento den

  • 3.  Uhraďte dluh

  • Společnost rozhodla ukončit poskytovaní spotřebitelských úvěru.
  • Smluvní závazky pro stávající klienty trvají.
  • Vyzýváme ke řádnému splacení dluhu

Společnost GO Invex Finance s.r.o. a její zaměstnanci poskytují klientům společnosti rady ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

V případě, že nedodržíte termín splatnosti půjčk, budeme nuceni přistoupit k procesu uplatnění svých nároků v souladu s podmínkami stanovenými platnou legislativou a Smluvní dokumentací.

V případě, že dlužník neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, jsme oprávněni předat jeho osobní údaje třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta. Více se o důsledcích nesplácení dozvíte v sekci Důsledky nesplacení. Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci Časté dotazy nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz Kontakty.

Na webu uvedený termín "půjčka" odpovídá termínu "úvěr" dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016