Často kladené dotazy

Co mám dělat, když chcí změnit svoje data?

Jestliže chcete změnit telefonní číslo, zopakujte platbu poplatku za změnu podmínek smlouvy (1 Kč) ze svého osobního účtu a do účelu platby uveďte nové telefonní číslo.

V příkazu k úhradě je potřeba uvést:


Účet: jeden z účtů Credit123.cz

Částka: 1 Kč

Variabilní symbol: Vaše rodné číslo (bez lomítka)

Zpráva pro příjemce: Nové telefonní číslo


Jestliže chcete změnit e-mailovou adresu, zopakujte platbu poplatku za změnu podmínek smlouvy (1 Kč) ze svého osobního účtu a do účelu platby uveďte novou e-mailovou adresu.

V příkazu k úhradě je potřeba uvést:


Účet: jeden z účtů Credit123.cz

Častka: 1 Kč

Variabilní symbol: Vaše rodné číslo (bez lomítka)

Zpráva pro příjemce: Nová e-mailová adresa


Jestliže chcete změnit bankovní účet, zopakujte platbu poplatku za změnu podmínek smlouvy (1 Kč) ze svého osobního účtu a do účelu platby uveďte nový bankovní účet.

V příkazu k úhradě je potřeba uvést:


Účet: jeden z účtů Credit123.cz

Častka: 1 Kč

Variabilní symbol: Vaše rodné číslo (bez lomítka)

Zpráva pro příjemce: Nový bankovní účet


Pozor:
Jestliže nezadáte správně Variabilní symbol nebo Zprávu pro příjemce, Vaše platba nebude identifikována a zaúčtována.

Jak je možné zjistit bilanci své půjčky?

Přihlásit se do svého profilu na stránkách www.credit123.cz. Po přihlášení do zóny uživatele najděte bilanci své půjčky k aktuálnímu dni v "Moje půjčky" > "Bilance pro tento den".

Jak vrátit půjčku?

1.Splatit půjčku můžete převodem peněz na jeden z našich účtů.
2. Splatnou částku musíte zaplatit do dne splacení nebo využít službu prodloužení termínu půjčky.
3. Při provádění platby uveďte jako variabilní symbol své rodné číslo (bez lomitka).

Detailní popis najdete v sekci “Jak vrátit půjčku”

Jak prodloužit termín splatnosti půjčku?

V případě, že chcete prodloužit termín splatnosti půjčky, je nutno:

1. Přihlásit se do svého profilu na stránkách www.credit123.cz;

2. Dostat se na záložku “Žádost o prodloužení půjčky”, zvolit si dobu na kterou chcete půjčku prodloužit;

3. Aktivovat prodloužení termínu splatnosti půjčky kliknutím tlačítka “Dále”;

4. Uhradit úroky, poplatek za půjčku a sankční poplatky, pokud jsou vyměřené ke dni podání žádosti o prodloužení půjčky a zaslát aktuální výpis z vašého bankovního účtu

Detailní popis najdete v sekci “Jak prodloužit půjčku”

Jaké jsou případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů úvěru zahrnuty?

Do celkových nákladů úvěru jsou zahrnuty všechny náklady, které klient musí v souvislosti se smlouvou o úvěru zaplatit. Při řádném splácení úvěru, se na klienta nevztahují žádné další náklady související se smlouvou o úvěru.

Jaké jsou možnosti splácení úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek?

Úvěr se splácí jednorázově (jednou splátkou), s příslušným poplatkem na konci termínu sjednaného úvěru.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy info@credit123.cz anebo telefonního čísla +420 739 851 131