Kolik chcete půjčit?
Odklad splátek COVID-19

Jestliže chcete požádat o odklad splátek v důsledků finančních potíží způsobených aktuální situací, stačí kontaktovat nás přes info@credit123.cz . Nemusíte kvůli tomu nikám chodit nebo volat, vše vyřídíte online.

#

Ve chvíli, kdy klientovi schválíme odklad splátek, nemůžeme po něm požadovat splátku, negativně o něm reportovat do registrů ani vybírat poplatky včetně poplatků za neoprávněné využíti. Maximální doba ochrany klienta podle Zákona začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, kdy klient o odklad splátek požádal. Končí nejpozději 31. 10. 2020. Znamená, to, že pokud se nic nezmění, klienti s odklady začnou platit splátky nejpozději v listopadu 2020.

U jakých úvěrů lze použit odklad splátek?

Pokud byl váš úvěr uzavřen do 26. 3. 2020 a současně nebyl k tomuto datu více jak 30 dní po splatnosti, můžete požádat o odklad splátek, respektive oznámit nám, že využijete ochrannou doby do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020.

Jak podat žádost?

Žádost musí být podána s uvedením:

- jména, příjmení dlužníka

- bydliště dlužníka

- čísla smlouvy o úvěru, které se žádost týká,

- terminu odkladu splátek.

Každá žádost musí být odůvodněná, a klient je povinen na vyžádání předložit společnosti GO Invex Finance s.r.o. doklady prokazující, že nemožnost hradit úvěr vznikla v souvislosti s koronavirem.

Jak na úroky?

Úroky se budou odkládat do posledních splátek, o které bude váš úvěr delší. Úroky se připíší až na konec úvěru a vyberou se v posledních splátkách v závislosti na jejich výši. Po dobu odkladu bude úvěr úročen maximálně 10% sazbou (dle Zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 = Repo sazba ČNB + 8 %). Pozor! Toto neplatí pro podnikatelé/OSVČ.

Od kdy je odklad platný?

Ochranná doba je platná od následujícího kalendářního měsíce.

Jak se dozvím, že byl odklad nastaven?

O nastavení odkladu budete vyrozuměn e-mailem. Přihlásit se do svého profilu na stránkách www.credit123.cz. Po přihlášení do zóny uživatele v záložce „Moje půjčky – Datum splatnosti půjčky“ budete vidět datum příští splátky v srpnu / listopadu, dle zvolené délky odkladu.

Účty vedeme v:
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #