Zodpovědné půjčování

Půjčka je pro Vás vhodná pokud:

 • potřebujete náhlé prostředky před výplatou
 • musíte udělat neplánovaný nákup nebo vyskytly se nečekané výdaje
 • máte pravidelný měsíční příjem a jste schopni splatit úvěr do 30-ti dnů

Půjčka není pro Vás vhodná pokud:

 • chcete půjčku použít pro zaplacení jiných půjček a úvěrů
 • máte přetrvávající finanční problémy
 • chcete využít půjčku na zaplacení nepotřebných služeb nebo zboží

Pokud zažádáte o půjčku:

 • znovu promyslete, jestli půjčku skutečně potřebujete
 • dobře si spočítejte, zda jste schopni vrátit půjčku včas
 • půjčujte si pouze tolik, než je opravdu nezbytné
 • seznamte se dopředu s obchodními podmínkami naši společnosti, při souhlasu, je budete povinni dodržovat.
 • nikdy nepůjčujte pro jinou osobu, protože úvěr bude vždy jen Váš závazek a Vy budete povinni půjčku uhradit!

Pokud máte problém se splacením půjčky:

 • prodloužit termín splatnosti Vaší zápůjčky o 10, 20, 30 anebo 45 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky.
 • spojit se s námi a my se pokusíme najít řešení, případně Vám můžeme nabídnout splátkový kalendář.

Pokud půjčka nebude splacena v termínu:

 • smluvní pokuta z dlužné částky je 0,1 procenta, včetně DPH, za každý den prodlení z nesplacené jistiny úvěru. Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 celkové výše úvěru.
 • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.
 • v případě pozdní splátky Úvěru, je klient povinen hradit poplatek ve výši 70,- Kč, včetně DPH, za administraci každého dne v prodlení.
 • pokud dlužna částka nebude uhrazena na 31 den ve zpoždění Vaše pohledávka bude předaná třetí osobě a tedy dojde ke značnému navýšení nákladů za vymožení pohledávky.

Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci “Časté dotazy” nebo můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz “Kontakty”.


Kolik chcete půjčit?

 

Jak dlouho?

 

Do

1000 Kč

Půjčka:1000 Kč
Počet dní:1100
Celkové navýšení:100 Kč
Celkem vrátit:1100 Kč
ZÚS:365.00 % p.a.
RPSN:3142.15 %
Kontaktujte nás:
+420 739 857 131
credit123.cz

Po-Pá: 9:00 - 17:00
So-Ne: Zavřeno

Pokud máte problém se splacením půjčky, můžete také využít Prodloužení splatnosti Vaší půjčky o 10, 20 nebo 30 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky. Výši poplatků za prodloužení naleznete v sekci Ceny služeb.
V případě, že nedodržíte termín splatnosti půjčky, nepožádáte o její prodloužení budeme nuceni přistoupit k procesu uplatnění svých nároků v souladu s podmínkami stanovenými platnou legislativou a Smluvní dokumentací. V případě, že dlužník neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, jsme oprávněni předat jeho osobní údaje třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta. Více se o důsledcích nesplácení dozvíte v sekci Důsledky nesplacení.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci Časté dotazy nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz Kontakty.


Na webu uvedený termín "půjčka" odpovídá termínu "úvěr" dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016