Zodpovědné půjčování

Půjčka je pro Vás vhodná pokud:

 • potřebujete náhlé prostředky před výplatou
 • musíte udělat neplánovaný nákup nebo vyskytly se nečekané výdaje
 • máte pravidelný měsíční příjem a jste schopni splatit úvěr do 30-ti dnů

Půjčka není pro Vás vhodná pokud:

 • chcete půjčku použít pro zaplacení jiných půjček a úvěrů
 • máte přetrvávající finanční problémy
 • chcete využít půjčku na zaplacení nepotřebných služeb nebo zboží

Pokud zažádáte o půjčku:

 • znovu promyslete, jestli půjčku skutečně potřebujete
 • dobře si spočítejte, zda jste schopni vrátit půjčku včas
 • půjčujte si pouze tolik, než je opravdu nezbytné
 • seznamte se dopředu s obchodními podmínkami naši společnosti, při souhlasu, je budete povinni dodržovat.
 • nikdy nepůjčujte pro jinou osobu, protože úvěr bude vždy jen Váš závazek a Vy budete povinni půjčku uhradit!

Pokud máte problém se splacením půjčky:

 • prodloužit termín splatnosti Vaší zápůjčky o 10, 20, 30 anebo 45 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky.
 • spojit se s námi a my se pokusíme najít řešení, případně Vám můžeme nabídnout splátkový kalendář.

Pokud půjčka nebude splacena v termínu:

 • smluvní pokuta z dlužné částky je 0,1 procenta, včetně DPH, za každý den prodlení z nesplacené jistiny úvěru. Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 celkové výše úvěru.
 • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.
 • v případě pozdní splátky Úvěru, je klient povinen hradit poplatek ve výši 70,- Kč, včetně DPH, za administraci každého dne v prodlení.
 • pokud dlužna částka nebude uhrazena na 31 den ve zpoždění Vaše pohledávka bude předaná třetí osobě a tedy dojde ke značnému navýšení nákladů za vymožení pohledávky.

Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci “Časté dotazy” nebo můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz “Kontakty”.


Kolik chcete půjčit?

 

Jak dlouho?

 

Do

1000 Kč

Půjčka:1000 Kč
Počet dní:1100
Celkové navýšení:100 Kč
Celkem vrátit:1100 Kč
ZÚS:365.00 % p.a.
RPSN:10.00 %
Kontaktujte nás:
+420 739 857 131
credit123.cz

Po-Pá: 9:00 - 17:00
So-Ne: Zavřeno

Pokud máte problém se splacením půjčky, můžete také využít Prodloužení splatnosti Vaší půjčky o 10, 20, 30 nebo 45 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky. Výši poplatků za prodloužení naleznete v sekci Ceny služeb.
V případě, že nedodržíte termín splatnosti půjčky, nepožádáte o její prodloužení budeme nuceni přistoupit k procesu uplatnění svých nároků v souladu s podmínkami stanovenými platnou legislativou a Smluvní dokumentací. V případě, že klient neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, jsme oprávněni předat jeho osobní údaje třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta. Více se o důsledcích nesplácení dozvíte v sekci Důsledky nesplacení.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci Časté dotazy nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz Kontakty.

Posytujeme radu spotřebitelům ve smyslu §85 ZSÚ

Na webu uvedený termín "půjčka" odpovídá termínu "úvěr" dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016