Reklamační řád

 

Společnosti GO Invex Finance s.r.o.

se sídlem Sazovická 492/5, Praha 5, Zličín, ČR, 15521

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257916

stanovuje základní principy pro řešení reklamací a stížností klientů v GO Invex Finance s.r.o. a pravidla pro řešení reklamací a stížností.

Reklamaci můžete podat, pokud se domníváte, že jsme nedodrželi podmínky smlouvy, nebo nesplnili nějakou povinnost vyplývající z právních předpisů.

 1. Jak probíhá reklamace?

  Reklamaci můžete podat v ústní i písemné formě na tel č +420 739 857 131, na provozovně GO Invex Finance s.r.o. - Jeremiášova 947/16, Praha 13-Stodůlky, 15500

e-mailem na adresu .

Každou reklamaci archivujeme v elektronické formě. Přijetí reklamace podané telefonicky potvrzujeme okamžikem přijetí hovoru.

Náklady na vyřízení Vaší reklamace neseme my.

 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

  V reklamaci prosím uveďte

- jméno a příjmení,

- datum narození nebo rodné číslo, u právnických osob IČO;

- telefonní číslo,

- e-mailovou adresu

- korespondenční či kontaktní adresu;

Dále uveďte, čeho se reklamace týká, důležitá data, čísla, částky a Vámi navrhované řešení. Tyto informace přispějí k rychlejšímu vyřízení Vaší reklamace.

 1. Jaké jsou lhůty k vyřízení reklamace?

  Reklamace vyřizujeme vždy co nejdříve, nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení Vaší reklamace nám. Je možné, že Vás budeme kontaktovat kvůli doplnění nebo upřesnění některých informací. Doba čekání na doplnění údajů z Vaší strany se do uvedené 30denní lhůty nezapočítává.

 1. Důvody nepřijetí reklamace či stížnosti

  Reklamace nebude přijata a dále zpracovávána v případě kdy:
 • osoba, která podala reklamaci není zákazníkem, klientem Společnosti či zmocněncem na základě plné moci;
 • reklamace či stížnost se netýká nabízených produktů Společnosti;
 • reklamace či stížnost se netýká smluv uzavřených se Společností.

 1. Co když nesouhlasíte s výsledkem reklamace?

  Pokud nejste s vyřízením reklamace spokojeni, obraťte se prosím s opakovanou reklamací na finančného menegere Antoninu Morozovu, e-mail: reklamaci znovu prošetří a o výsledku Vás budou informovat ve lhůtách stanovených tímto reklamačním řádem.

  V případě, že jsme na Vaše dotazy a argumentace už odpověděli, můžeme Vás při opakované reklamaci odkázat na naše předchozí vyjádření

  Pokud i nadále nesouhlasíte s vyřízením reklamace, můžete se obrátit na nezávislé instituce:
 • Samostatný odbor ochrany spotřebitele České národní banky,

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 Tel: +420 224 414 359, Fax: +420 224 412 261, e-mail:

Česká národní banka nerozhoduje o předmětu sporu. Posuzuje pouze, jestli byly dodrženy právní předpisy, na které dohlíží. Nebo

 • zákonem stanovených případech na Finančního arbitra ČR,

Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 257 042 070, e-mail:

Finanční arbitr ČR je správním orgánem pro mimosoudní vyrovnávání sporů, jehož působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb (více na www.finarbitr.cz).

 1. Závěrečná ustanovení

  Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 23.02.2018. Reklamační řád zveřejňujeme na našich webových stránkách.

Kolik chcete půjčit?

 

Jak dlouho?

 

Do

1000 Kč

Půjčka:1000 Kč
Počet dní:1100
Celkové navýšení:100 Kč
Celkem vrátit:1100 Kč
ZÚS:365.00 % p.a.
RPSN:3142.15 %
Kontaktujte nás:
+420 739 857 131
credit123.cz

Po-Pá: 9:00 - 17:00
So-Ne: Zavřeno

Pokud máte problém se splacením půjčky, můžete také využít Prodloužení splatnosti Vaší půjčky o 10, 20 nebo 30 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky. Výši poplatků za prodloužení naleznete v sekci Ceny služeb.
V případě, že nedodržíte termín splatnosti půjčky, nepožádáte o její prodloužení budeme nuceni přistoupit k procesu uplatnění svých nároků v souladu s podmínkami stanovenými platnou legislativou a Smluvní dokumentací. V případě, že dlužník neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, jsme oprávněni předat jeho osobní údaje třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta. Více se o důsledcích nesplácení dozvíte v sekci Důsledky nesplacení.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci Časté dotazy nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz Kontakty.


Na webu uvedený termín "půjčka" odpovídá termínu "úvěr" dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016