Co je to RPSN?

  • Zkrátka RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) vyjadřuje skutečnou cenu půjčených peněz v procentech, kterou za daný finanční produkt (úvěr, půjčku) žadatel musí zaplatit za období jednoho roku.
  • Na rozdíl od samotného úroku, který představuje pouze cenu půjčených peněz bez dalších souvisejících nákladů, jsou v RPSN zahrnuty jak úroky, tak i všechny povinné poplatky spojené s půjčkou (např. za převody peněžních prostředků, za vedení účtu, apod.).
  • Zákazníkům tato sazba dovoluje posoudit výhodnost úvěrů u jednotlivých společností.

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je počítána dle následujícího vzorce:

Význam písmen a symbolů:

∑ - značí celkový souhrn,

X - je roční procentní sazba nákladů,

m - je číslo posledního čerpání,

k - je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,

Ck- je částka čerpání k,

tk - je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto tl = 0,

m′ - je číslo poslední splátky jistiny nebo nákladů,

l - je číslo splátky jistiny nebo nákladů,

Dl - je výše splátky jistiny nebo nákladů,

sl - je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky jistiny nebo nákladů.

Částky hrazené oběma smluvními stranami v různých dobách nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně hrazeny ve stejných intervalech.

Počátečním dnem je první den úvěru.

Intervaly mezi daty použitými při výpočtu se vyjadřují počtem roků nebo zlomky roku. Pro délku roku se používá 365 dnů (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 měsíců stejné délky. Pro průměrnou délku tohoto měsíce se předpokládá 30,41666 dnů (tj. 365/12).

Výsledek výpočtu se vyjádří s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Pro zaokrouhlování na určitý počet desetinných míst platí následující pravidlo: Je-li číslice na desetinném místě za desetinným místem, na které se zaokrouhluje, větší než 5 nebo rovna 5, zvýší se číslice na zaokrouhlovaném desetinném místě o jedničku.

Kolik chcete půjčit?

 

Jak dlouho?

 

Do

1000 Kč

Půjčka:1000 Kč
Počet dní:1100
Celkové navýšení:100 Kč
Celkem vrátit:1100 Kč
ZÚS:365.00 % p.a.
RPSN:10.00 %
Kontaktujte nás:
+420 739 857 131
credit123.cz

Po-Pá: 9:00 - 17:00
So-Ne: Zavřeno

Pokud máte problém se splacením půjčky, můžete také využít Prodloužení splatnosti Vaší půjčky o 10, 20, 30 nebo 45 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky. Výši poplatků za prodloužení naleznete v sekci Ceny služeb.
V případě, že nedodržíte termín splatnosti půjčky, nepožádáte o její prodloužení budeme nuceni přistoupit k procesu uplatnění svých nároků v souladu s podmínkami stanovenými platnou legislativou a Smluvní dokumentací. V případě, že klient neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, jsme oprávněni předat jeho osobní údaje třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta. Více se o důsledcích nesplácení dozvíte v sekci Důsledky nesplacení.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci Časté dotazy nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz Kontakty.

Posytujeme radu spotřebitelům ve smyslu §85 ZSÚ

Na webu uvedený termín "půjčka" odpovídá termínu "úvěr" dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016