Důsledky splacení půjčky po termínu splatnosti půjčky a nezaplacení půjčky.

V případě, že si před uplynutím splatnosti půjčky nezažádáte o prodloužení termínu splatnosti půjčky budou Vám účtovány následující dodatečné náklady spojené s pozdním splácením půjčky a sankce:

  • smluvní pokuta ve výši 0,1 procenta, včetně DPH, za každý den zpoždění z nesplacené jistiny úvěru. Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 celkové výše úvěru.
  • poplatek ve výši 70,- Kč, včetně DPH, za administraci každého dne ve zpoždění.
  • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.
  • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky, a to do doby splácení úvěru anebo předání pohledávky k mimosoudnímu vymahání. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.
  • jestliže jste ve zpoždění se splácením úvěru nebo jeho cásti více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, připočitá se náklada na předání k mimosoudnímu vymáhání ve výši 2401,- Kč, včetně DPH.
  • jestliže jste ve zpoždění se splácením Úvěru nebo jeho části více než 50 (padesát) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, připočitá se, dodatečne k celkovému závazku, potenciální náklad na Insolvenci, ve výši 484,- Kč, včetně DPH.

Pokud dlužna částka nebude uhrazena více než 31 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, pohledávka bude předaná třetí osobě a tedy dojde ke značnému navýšení nákladů za vymožení pohledávky.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci “Časté dotazy” nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz “Kontakty”.

Posytujeme radu spotřebitelům ve smyslu §85 ZSÚ

Kolik chcete půjčit?

 

Jak dlouho?

 

Do

1000 Kč

Půjčka:1000 Kč
Počet dní:1100
Celkové navýšení:100 Kč
Celkem vrátit:1100 Kč
ZÚS:365.00 % p.a.
RPSN:10.00 %
Kontaktujte nás:
+420 739 857 131
credit123.cz

Po-Pá: 9:00 - 17:00
So-Ne: Zavřeno

Pokud máte problém se splacením půjčky, můžete také využít Prodloužení splatnosti Vaší půjčky o 10, 20, 30 nebo 45 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky. Výši poplatků za prodloužení naleznete v sekci Ceny služeb.
V případě, že nedodržíte termín splatnosti půjčky, nepožádáte o její prodloužení budeme nuceni přistoupit k procesu uplatnění svých nároků v souladu s podmínkami stanovenými platnou legislativou a Smluvní dokumentací. V případě, že klient neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, jsme oprávněni předat jeho osobní údaje třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta. Více se o důsledcích nesplácení dozvíte v sekci Důsledky nesplacení.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci Časté dotazy nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz Kontakty.

Posytujeme radu spotřebitelům ve smyslu §85 ZSÚ

Na webu uvedený termín "půjčka" odpovídá termínu "úvěr" dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016