Důsledky splacení půjčky po termínu splatnosti půjčky a nezaplacení půjčky.

V případě, že si před uplynutím splatnosti půjčky nezažádáte o prodloužení termínu splatnosti půjčky budou Vám účtovány následující dodatečné náklady spojené s pozdním splácením půjčky a sankce:

  • smluvní pokuta ve výši 0,1 procenta, včetně DPH, za každý den zpoždění z nesplacené jistiny úvěru. Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 celkové výše úvěru.
  • poplatek ve výši 70,- Kč, včetně DPH, za administraci každého dne ve zpoždění.
  • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.
  • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky, a to do doby splácení úvěru anebo předání pohledávky k mimosoudnímu vymahání. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.
  • jestliže jste ve zpoždění se splácením úvěru nebo jeho cásti více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, připočitá se náklada na předání k mimosoudnímu vymáhání ve výši 2401,- Kč, včetně DPH.
  • jestliže jste ve zpoždění se splácením Úvěru nebo jeho části více než 50 (padesát) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, připočitá se, dodatečne k celkovému závazku, potenciální náklad na Insolvenci, ve výši 484,- Kč, včetně DPH.

Pokud dlužna částka nebude uhrazena více než 31 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, pohledávka bude předaná třetí osobě a tedy dojde ke značnému navýšení nákladů za vymožení pohledávky.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci “Časté dotazy” nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz “Kontakty”.


Kolik chcete půjčit?

 

Jak dlouho?

 

Do

1000 Kč

Půjčka:1000 Kč
Počet dní:1100
Celkové navýšení:100 Kč
Celkem vrátit:1100 Kč
ZÚS:365.00 % p.a.
RPSN:3142.15 %
Kontaktujte nás:
+420 739 857 131
credit123.cz

Po-Pá: 9:00 - 17:00
So-Ne: Zavřeno

Pokud máte problém se splacením půjčky, můžete také využít Prodloužení splatnosti Vaší půjčky o 10, 20 nebo 30 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky. Výši poplatků za prodloužení naleznete v sekci Ceny služeb.
V případě, že nedodržíte termín splatnosti půjčky, nepožádáte o její prodloužení budeme nuceni přistoupit k procesu uplatnění svých nároků v souladu s podmínkami stanovenými platnou legislativou a Smluvní dokumentací. V případě, že dlužník neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, jsme oprávněni předat jeho osobní údaje třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta. Více se o důsledcích nesplácení dozvíte v sekci Důsledky nesplacení.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci Časté dotazy nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz Kontakty.


Na webu uvedený termín "půjčka" odpovídá termínu "úvěr" dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016